Team

Op school spreken we niet van meesters of juffen, maar van coaches en vakspecialisten. Iedere leerling heeft een coach. Dat is meestal de leerkracht die lesgeeft aan de stamgroep.

Dukke Wiersma

Directeur

Meer info

Margriet Faber

Intern Begeleider

Meer info

Femke van Zuiden

Stamgroep 6/7/8

Meer info

Marco Jaarsma

Stamgroep 6/7/8

Meer info

Cato Santema

Stamgroep 6/7/8

Meer info

Afke Riemersma

Stamgroep 6/7/8

Meer info

Jolanda Terpstra

Stamgroep 3/4/5

Meer info

Iris Feijten

Stamgroep 3/4/5

Meer info

Silvia Kingma

Stamgroep 1/2 en 3/4/5

Meer info

Erwin Appeldoorn

Stamgroep 1/2

Meer info

Mirjam Harkema

Stamgroep 1/2

Meer info

Akkelien de Jong

Leraarondersteuner

Meer info