Team

Op school spreken we niet van meesters of juffen, maar van coaches en vakspecialisten. Iedere leerling heeft een coach. Dat is meestal de leerkracht die lesgeeft aan de stamgroep.

Yde Koopmans

Directie

Meer info

Dukke Wiersma

Directie en IB

Meer info

Gerda Sol

Administratief medewerkster

Meer info

Marco Jaarsma

Stamgroep 6/7/8

Meer info

Berber Hoitinga

Stamgroep 6/7/8

Meer info

Silvia Kingma

Stamgroep 1/2 en 6/7/8

Meer info

Afke Riemersma

Stamgroep 3/4/5

Meer info

Cilia Sijtsma

Stamgroep 3/4/5

Meer info

Jolanda Terpstra

Stamgroep 3/4/5

Meer info

Mirjam Harkema

Stamgroep 1/2

Meer info

Akkelien de Jong

Onderwijsassistente

Meer info