Team

Op school spreken we niet van meesters of juffen, maar van coaches en vakspecialisten. Iedere leerling heeft een coach. Dat is meestal de leerkracht die lesgeeft aan de stamgroep.

Jos Sleurink

Directeur OBS de Steven

Meer info

Femke van Zuiden

Intern begeleider en kwaliteitscoördinator

Meer info

Marco Jaarsma

Stamgroepcoach 6/7/8 Sjukelân en rekenspecialist

Meer info

Afke Riemersma

Stamgroepcoach 6/7/8 Kaatsmuseum en specialist wereldoriëntatie

Meer info

Jolanda Terpstra

Stamgroep 3/4/5 en Spelling en aanvankelijk lezen specialist

Meer info

Iris Feijten

Stamgroep 3/4/5 en Spelling en aanvankelijk lezen specialist

Meer info

Silvia Kingma

Stamgroep 1/2 en Specialist jonge kind

Meer info

Erwin Appeldoorn

Stamgroep 1/2 Specialist jonge kind

Meer info

Mirjam Harkema

Stamgroep 1/2 Specialist jonge kind

Meer info

Lian Hannema

Onderwijsassistent

Maaike Borsch

Onderwijsassistent