Voor- en naschoolse opvang

Sluiten de schooltijden niet goed aan op uw werk- of studietijden? Dan kunnen we u via de buitenschoolse opvang (BSO) helpen. Met ingang van september 2017 is er voor- en naschoolse opvang aanwezig in het gebouw van obs De Steven. De opvang wordt verzorgd door stichting Kinderopvang Friesland. 

Aanmelding voor deze opvang kan via kinderopvang Friesland 
De omvang van de VSO/BSO groep is maximaal 20 kinderen. Jongens en meisjes tussen de 4 en 13 jaar worden in ons BSO lokaal op de 1e verdieping opgevangen.