Ouderraad

De OR organiseert allerlei activiteiten, feesten en evenementen voor leerlingen met behulp van de ouders. Enkele weken voor de jaarlijkse ouderavond kunnen ouders zich melden als kandidaat voor de OR. De OR vergadert zes keer per jaar en daarnaast in werkgroepen nog enkele keren. U kunt de OR bereiken via mailadres: desteven@elanowg.nl

Oudergeleding
Eric Drost
Brenda de Boer - Talhout
Daphne Dragstra - Poepjes
Marleen de Vries
 

Leerkrachtengeleding
Jolanda Terpstra
Cilia Sijtsma