GVO en HVO

De Steven biedt ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid hun kind in de bovenbouw godsdienstig (GVO) of humanistisch (HVO) vormingsonderwijs te laten volgen.

Deelname is niet verplicht, de keuze kan ook geen van beide zijn. Voordat een kind in de bovenbouw komt wordt middels een invulbriefje aan de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd waar zij voor kiezen. De lessen kunnen alleen doorgang vinden wanneer er in totaal minimaal 7 leerlingen zijn aangemeld voor humanistisch of godsdienstig vormingsonderwijs