Medezeggenschapsraad

 

De MR vergadert vijf keer per jaar op school. Tijdens deze vergaderingen zijn zowel oudergeleding als personeelsgeleding aanwezig. De directeur van de school schuift later tijdens de vergadering aan. 

Voor schooljaar 2023-2024 staan de volgende data gepland:

  • 02 oktober 2023
  • 21 november 2023
  • 15 januari 2024
  • 12 maart 2024
  • 13 mei 2024
  • 1 juli 2024

De MR werkt met een jaarplan, waarin voor iedere vergadering een aantal vaste vergaderonderwerpen staan beschreven die ieder jaar weer terugkomen. Dit jaarplan kunt u onderaan deze pagina inzien. Daarnaast kunnen er vanuit de MR, ouders en directie nog vergaderonderwerpen toegevoegd worden. De vergaderingen starten om 19.00 uur. Ongeveer een week na de MR vergadering komt er een samenvatting van de besproken punten onderaan op deze pagina. Wenst u meer informatie over een besproken punt dan kunt u contact opnemen met de MR. 

De MR voert overleg met bestuur en directie over genomen besluiten. Ook probeert de MR openheid, openbaarheid en onderling overleg te bevorderen. U kunt de MR bereiken op mrobsdesteven@elanowg.nl of via Social Schools.

Oudergeleding
Nynke Faber: Lid
Caspar Jacobs: Lid
Ramona van der Meulen: Voorzitter

Leerkrachtengeleding
Silvia Kingma: Notulist/Secretaris
Femke van Zuiden: Lid
Erwin Appeldoorn: Lid

Jaarplan en samenvattingen MR-vergaderingen schooljaar 2022-2023:

 

 

Instemmings- en adviesbevoegdheden MR