Peuterspeelzaal

In ons schoolgebouw is ook een peuterspeelzaal gevestigd, te weten “It Kikkertfiskje”. De peuterspeelzaal is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur geopend.
Tel.: 06-40044256

Peuterspeelzaal it Kikkertfiskje biedt kinderen spelenderwijs leerervaringen en ontwikkelingskansen, aansluitend bij het groeiende ontwikkelingsniveau van de peuter.

Op it Kikkertfiskje zijn twee gediplomeerde leidsters werkzaam. De leidster begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van kinderen door hen veel ruimte te geven om te ontdekken en initiatieven te nemen. Voor het kind kan ze een bron van inspiratie zijn door mee te denken, mee te spelen en door activiteiten aan te bieden die aansluiten bij hun ontwikkeling. De aanwezigheid van leeftijdsgenootjes is een extra stimulans. Kinderen leren veel van elkaar, zien hoe anderen reageren, vullen elkaar aan en worden uitgedaagd om iets nieuws te ontdekken.

Doordat er vaste leidsters staan op elke groep (maximaal 14 peuters) wordt er veiligheid geboden aan de kinderen. Het Kikkertfiskje is een beetje bijzonder, we geven extra aandacht aan taal. Dat doen we o.a. door het gebruik van het Fries. (Ons subdoel is om de peuters kennis te laten maken met de Friese taal en/of de Friese taal te verrijken).