Ziek melden

Indien uw kind niet op school kan komen, is het belangrijk dat we hier op tijd van op de hoogte zijn. U kunt uw kind tussen 8.00 en 8.20 uur ziek melden via telefoonnummer: 0517 – 391140. Het is ook mogelijk via Social Schools een absentiemelding door te geven. 

Indien de school geen bericht van de ouder/verzorger heeft ontvangen (voor 9.00 uur), zal zij met u contact opnemen om te informeren naar de afwezigheid van uw zoon/dochter. 

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is of als een leerling te vaak afwezig is, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom hij of zij niet op school is verschenen. Scholen moeten (verplicht) het ongeoorloofde verzuim melden.