Visie en missie

Onze missie
Obs De Steven is een school die zich ten doel stelt de talenten en interesses van elke individuele leerling op een innovatieve manier te ontwikkelen en de leerlingen te ondersteunen en stimuleren daar waar extra aandacht nodig is. Obs De Steven wil de leerlingen in staat stellen goed te functioneren in de wereld van morgen en maakt daarbij gebruik van de modernste methodieken en leermiddelen, die volledig aansluiten bij de wereld, de ontwikkelingen en de kinderen van nu.
Onze visie
Obs de Steven wil voor elke leerling gepersonaliseerd onderwijs mogelijk maken.
Door ons te verenigen met andere GO-scholen willen we andere scholen inspireren, motiveren, versterken en ondersteunen.


Onder gepersonaliseerd onderwijs verstaan wij:
Het leerproces waarbij de leerling op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo werkt  
aan zijn leerdoelen en hiermee invloed hebben op zijn eigen ontwikkeling.
Een GO-school stemt didactiek, pedagogiek, curriculum en de leeromgeving, voor leerlingen en door leerlingen af, om zo tegemoet te komen aan hun verschillende leerbehoeftes, ambities en talenten.

Binnen gepersonaliseerd onderwijs heeft de leerling regie op zijn leerproces. De school stelt de leerling in staat keuzes te maken die passen bij zijn ontwikkeling en is hierdoor verantwoordelijk. De ouder van de leerling is betrokken en heeft invloed op het leerproces.


Met gepersonaliseerd onderwijs komt een leerkracht tegemoet aan de drie psychologische basisbehoeften competentie, relatie en autonomie. Het tegemoet komen aan deze behoefte zorgt er voor dat de intrinsieke motivatie, die van nature aanwezig is, in stand gehouden wordt. Eigenaar zijn van je leerproces werkt motiverend en de onderliggende aanname van gepersonaliseerd onderwijs is; hoe hoger de motivatie, hoe meer een kind wil investeren in het leren, hoe hoger de leeropbrengsten. Onder begeleiding stuurt de leerling zijn leerproces, wat van invloed is op de autonomie. Door te werken op eigen niveau voelt de leerling zich competent.

De leerling leert communiceren, leert leren en leert zijn geluk te organiseren. Daarnaast worden vaardigheden als zelfsturend leren steeds belangrijker.
De volgende vaardigheden helpen hierbij;  
communiceren, sociale en culturele vaardigheden, probleem oplosvaardigheden, creativiteit, samenwerken, kritisch denken, mediawijsheid, computational thinking en zelfregulering.  Leerlingen moeten worden voorbereid op een leven lang leren.

GO scholen.
Binnen het vernieuwde onderwijssysteem van de GO-scholen:
- heeft de leerling de mogelijkheid te kiezen voor zijn vak en zijn leerdoel.
- heeft de leerling de mogelijkheid om op eigen niveau te werken.
- heeft de leerling de mogelijkheid om op eigen tempo te werken.
- heeft de leerling ‘vrije ruimte en keuzes’ om zijn talent en interesses te ontdekken.
- heeft de leerling zijn eigen PLP (Persoonlijk Leer Plan).
- leert de leerling plannen en werkt hij aan zijn executieve vaardigheden.
- heeft de leerkracht drie rollen; stamgroepleerkracht, coach en vakspecialist.
Elke GO-school  belooft de leerling het volgende:
- We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wil leren, en goed te kijken hoe jij het beste leert.
- We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt leren.
- We zullen je helpen om nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent.
- We zullen je steeds uitdagen om ook moeilijkere dingen te proberen en nieuwe dingen te leren.
- We beloven je dat jij zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen; we helpen je bij die keuze als je sommige dingen steeds uit de weg gaat.
- We zullen je helpen bij het omgaan met anderen zonder te pesten en gepest te worden.
- We zullen je leren hoe je goed kunt samenwerken met anderen.
- We beloven je steeds de nieuwste technieken te gebruiken, om je voor te bereiden op de wereld van morgen.
- We zullen je leren om je fantasie te gebruiken om dingen te kunnen maken.
- We beloven je dat je goed voorbereid bent op je volgende school en je verdere leven als je van onze school afkomt.
- We beloven je dat we ons uiterste best doen, om je een fijne schooltijd te geven.