Visie en missie

Onze missie

Obs De Steven is een school die zich ten doel stelt de talenten en interesses van elke individuele leerling op een innovatieve manier te ontwikkelen en de leerlingen te ondersteunen en stimuleren daar waar extra aandacht nodig is. Obs De Steven wil de leerlingen in staat stellen goed te functioneren in de wereld van morgen en maakt daarbij gebruik van de modernste methodieken en leermiddelen, die volledig aansluiten bij de wereld, de ontwikkelingen en de kinderen van nu.

Onze visie

Onze kinderen groeien op in een wereld die continu verandert en waarin de ene (digitale) ontwikkeling de andere in snel tempo opvolgt. Een wereld met Google, Facebook, iTunes, YouTube, smartphones en apps, waarin afstanden verdwijnen en alles wat we willen weten of leren direct online beschikbaar is.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren de voor hen relevante informatie te vinden, op waarde te beoordelen, te verwerken en door te geven. En dat ze leren wat nodig is voor de wereld van morgen: een nieuwe tijd die vraagt om nieuwe vaardigheden. Naast taal, rekenen en wereldoriëntatie betekent dat onder meer:

 • Het analyseren, verwerken en presenteren van kennis op analoge en digitale wijze

 • Creativiteit, originaliteit en flexibiliteit

 • Sociale en culturele vaardigheden

 • Kritisch denken en probleemoplossend handelen

 • Communicatie en samenwerking, zowel in de fysieke als in de digitale wereld

In de snel veranderende wereld hechten wij bovendien veel waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en aan groepsprocessen waarin ze participeren.

 

10 beloften aan het kind 

 • We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wilt leren, en goed te kijken hoe jij het beste leert.

 • We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt leren.

 • We zullen je helpen om nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent.

 • We zullen je steeds uitdagen om ook moeilijker dingen te proberen en nieuwe dingen te leren.

 • We beloven je dat jij zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen; we helpen je bij die keuze als je sommige dingen steeds uit de weg gaat.

 • We zullen je helpen bij het omgaan met anderen zonder te pesten en gepest te worden.

 • We zullen je leren hoe je goed kunt samenwerken met anderen.

 • We beloven je steeds de nieuwste technieken te gebruiken, om je voor te bereiden op de wereld van morgen.

 • We zullen je leren om je fantasie te gebruiken om dingen te kunnen maken.

 • We beloven je dat je goed voorbereid bent op je volgende school en je verdere leven als je van onze school afkomt.