Ouderbetrokkenheid

Ons onderwijs leent zich perfect voor ouderbetrokkenheid bij het leerstofaanbod.

Wij vinden het van groot belang om de omgeving bij ons onderwijs betrekken. Wij streven er naar om zoveel mogelijk de 'schoolmuren' te laten vervagen door de wereld van buiten naar binnen te halen. Met elkaar en van elkaar leren, op de locatie die zich daarvoor het beste leent. Er zijn zoveel mensen met zoveel talenten en kwaliteiten.

Heeft u als ouder veel kennis over de natuur, bent u creatief, heeft u een bijzondere hobby, spreekt u een andere taal, heeft u passies en talenten die u graag met ons wilt delen? Wij nodigen u van harte uit om een workshop te komen geven aan een groep! Wij heten u van harte welkom om met uw ideeën bij ons te komen!