Ouderbetrokkenheid

Ons onderwijs leent zich perfect voor ouderbetrokkenheid bij het leerstofaanbod.

Wij vinden het van groot belang om de omgeving bij ons onderwijs betrekken. Wij streven er naar om zoveel mogelijk de 'schoolmuren' te laten vervagen door de wereld van buiten naar binnen te halen. Of door van binnen de school juist naar buiten te gaan. Met elkaar en van elkaar leren, op de locatie die zich daarvoor het beste leent. Wat heeft onze omgeving ons allemaal te bieden? Onze leerkrachten zijn vakbekwame mensen, maar weten natuurlijk ook niet alles. Er zijn zoveel mensen met zoveel talenten. En al deze talenten kunnen en willen wij graag een podium bieden. 

Heeft u als ouder veel kennis over de natuur, bent u creatief, heeft u een bijzondere hobby, spreekt u een andere taal, heeft u passies en talenten die u graag met ons wilt delen? Of kent u wellicht een buurman, opa, tante of buurtgenoot die dit wil? Wij nodigen u van harte uit om een workshop te komen geven aan een groep! Hierbij kunt u denken aan een workshop van 45 minuten of 1,5 uur. Of wellicht wilt u een reeks workshops geven en wilt u voor een aantal weken een vast moment in de middag ingeroosterd krijgen? Wij heten u van harte welkom om met uw ideeën bij ons te komen! Helpt u ons het onderwijs aan uw kind nog leuker, leerzamer en veelzijdiger te krijgen?!?!