Ouderbijdrage

De OR is financieel gezien afhankelijk van een ouderbijdrage. Dat geld wordt gebruikt voor het organiseren van allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, etc. De vrijwillige schoolbijdrage bedraagt € 15,- per kind per schooljaar. De ouderbijdrage wordt in oktober/november geïnd.

Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen gevolgen voor het toelaten van de leerling tot de school. Evenmin worden leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) deze bijdrage niet betalen uitgesloten van deelname aan activiteiten die van deze bijdrage worden bekostigd.  

Naast de ouderbijdrage wordt de ouder(s)/verzoger(s) gevraagd te betalen voor schoolreisjes en schoolschaatsen.

Lukt het u als ouder(s)/verzorger(s) niet om de bijdrage te voldoen, dan kunt u wellicht aanspraak maken op het kindpakket. Het kindpakket geeft kinderen binnen de gemeente de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Bij het aanvragen van een bijdrage moet rekening gehouden worden met een aantal punten;

  • Het kindpakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
  • Het kind kan onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten omdat het geld hier voor ontbreekt.
  • De ouder of verzorger en kind bepalen zelf voor welke kosten er een aanvraag wordt gedaan.
  • De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind.
  • Waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag moeten vooraf worden aangegeven.
  • De vereniging of leverancier wordt altijd rechtstreeks betaald.
  • Vergoedingen gebeuren nooit achteraf.

Voor meer informatie kunt u langskomen op school, of kijken op https://www.kindpakket.nl/