Ouderbijdrage

De OR is financieel gezien afhankelijk van een ouderbijdrage. Dat geld wordt gebruikt voor het organiseren van allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, etc. De vrijwillige schoolbijdrage bedraagt € 15,- per kind per schooljaar. De ouderbijdrage wordt in oktober/november geïnd.