Ouderbijdrage

De OR is financieel gezien afhankelijk van een ouderbijdrage. Dat geld wordt gebruikt voor het organiseren van allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, etc. De vrijwillige schoolbijdrage bedraagt € 17,50,- per kind per schooljaar. De ouderbijdrage wordt in oktober/november geïnd.

Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen gevolgen voor het toelaten van de leerling tot de school. Evenmin worden leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) deze bijdrage niet betalen uitgesloten van deelname aan activiteiten die van deze bijdrage worden bekostigd.  

Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt de ouder(s)/verzoger(s) gevraagd te betalen voor schoolreisjes en schoolschaatsen.

Lukt het u als ouder(s)/verzorger(s) niet om de bijdrage voor bijvoorbeeld de schoolreis of het schoolschaatsen te voldoen, dan kunt u wellicht aanspraak maken op een financiële bijdrage (voor de vrijwillige ouderbijdrage kunt u hier niet terecht, dit zijn namelijk geen verplichte kosten). Op https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/ kunt u rechtstreeks zelf een aanvraag  voor vergoeding van schoolreizen of andere verplichte kosten indienen.