Ouderbijdrage

De OR is financieel gezien afhankelijk van een ouderbijdrage. Dat geld wordt gebruikt voor het organiseren van allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, etc. De vrijwillige schoolbijdrage bedraagt € 15,- per kind per schooljaar. De ouderbijdrage wordt in oktober/november geïnd.

Het niet betalen van deze bijdrage heeft geen gevolgen voor het toelaten van de leerling tot de school. Evenmin worden leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) deze bijdrage niet betalen uitgesloten van deelname aan activiteiten die van deze bijdrage worden bekostigd.  

Naast de ouderbijdrage wordt de ouder(s)/verzoger(s) gevraagd te betalen voor schoolreisjes en schoolschaatsen.

Lukt het u als ouder(s)/verzorger(s) niet om de bijdrage te voldoen, dan kunt u wellicht aanspraak maken op een financiële bijdrage. Op https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/ kunt u rechtstreeks zelf een aanvraag indienen.